Naar inhoud

We hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden op de erfgoedbank Geel te respecteren.

De auteursrechten op en het eigendom van het merendeel van de beelden liggen bij het stadsarchief of het Geels Geschiedkundig Genootschap vzw. Andere beelden werden opgenomen met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Van sommige beelden konden de auteursrechten niet worden achterhaald.

Indien u toch denkt dat het auteursrecht van een fotograaf of zijn/haar erfgenamen of het portretrecht is geschonden, neem dan contact op met archief@geel.be, zodat de situatie kan worden rechtgezet.


Voor elk gebruik van een beeld op deze erfgoedbank moet de toestemming verkregen worden van de instelling die het origineel beheert en zal de herkomst moeten worden vermeld. De contactgegevens vindt u terug onder 'contact'.